Jordbruksplast - återvinning lönsam 

Det finns inte någon europeisk lagstiftning som täcker in jordbruksplasten. I stället finns frivilliga insamlingssystem. Stora kvanititeter och homogent plastavfall gör återvinningen lönsam.

Jordbruket är ett av de mindre användningsområdena för plast, ändå finns här goda möjligheter för mekanisk återvinning. Idag uppvisar jordbruksplasten de högsta återvinningssiffrorna, med 53 procent 2002. Detta beror på att det generellt finns ekonomi i återvinningen.

Trots att det inte finns någon europeisk lagstiftning som täcker in jordbruksplasten och att de flesta insamlingssystem är frivilliga, så kom sex länder upp i över 50 procents återvinning 2002. Detta bekräftar att viktiga aspekter för att återvinningen skall vara ekonomiskt attraktivt är:

  • lättillgängligt flöde
  • stora kvantiteter
  • homogent plastavfall
  • avsättning för det återvunna materialet

 

I Sverige finns Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). Det är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av jordbruksplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. Plastprodukter som de samlar in är till exempel plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för oljor, växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel.